+3670 703 8837 info@webugyved.com
Költségvetési csalás

Költségvetési csalás

Az adócsalás tényállását az új Btk. (2012. évi C. törvény) eltörölte, helyette a sokkal átfogóbb “költségvetési csalás” tényállást alkalmazza. Jelen bejegyzésünk a költségvetési csalás bűncselekményéről igyekszik némi tájékoztatást nyújtani olvasóinknak. A...
A védelem joga

A védelem joga

A védelem joga a büntetőeljárás egyik alapelve, de alkotmányos alapvető jog is. Nézzük, mit tartalmaz! A magyar jogrendszerben a védelem alapelvét maga az Alaptörvény határozza meg: “A büntetőeljárás alá vont személynek az eljárás minden szakaszában joga van a...
Kiszolgáltatott személy megalázása

Kiszolgáltatott személy megalázása

Ez a bűncselekmény viszonylag új a Btk-ban, így bővebb magyarázatot igényel, figyelemmel arra is, hogy szubszidiárius tényállásról van szó, azaz csak akkor állapítható meg az elkövetése, ha más, súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg. A bűncselekmény jogi tárgya az...
Zaklatás

Zaklatás

A Btk-hoz fűzött indokolás szerint az államnak alkotmányos kötelessége olyan jogi feltételeket teremteni a polgárai számára, amelyek között biztosított a magánszférához való jog érvényesülése és védelme. Az államnak nemcsak a hatóságoknak a magánszférába való...