Megbízható védőügyvéd Budapesten, személyre szabott, hatékony védekezési stratégiák

Az ártatlanság vélelme az egyik legfontosabb büntetőeljárási alapelv, eszerint mindenkit ártatlannak kell tekinteni addig, amíg bűnössége be nem bizonyosodik törvény által szabályozott bírósági eljárásban. Az elv másik következménye, hogy senkit nem lehet kötelezni arra, hogy ártatlanságát bizonyítsa, ehelyett a vád feladata a bűnösség bizonyítása, amellyel szemben a vádlottat megilleti a szabad védekezés joga. De hogyan tudnál védekezni egyedül egy teljes államapparátussal (rendőrség, ügyészség, bíróság) szemben? Ebben tudok neked segíteni.

Dr. András-Makó Klaudia

Dr. András-Makó Klaudia ügyvéd vagyok, több, mint tíz éve praktizálok a Budapesti Ügyvédi Kamara tagjaként. Elkötelezett védőügyvédként jól tudom, milyen nehéz annak, aki büntetőeljárás alatt áll, egy ilyen esemény nemcsak a személyre, hanem az egész családra nagyon súlyos anyagi és lelki terhet ró. Ilyenkor a remény az, ami erőt ad a túlélésre, a remény, ami egy börtön falai között, letartóztatásban lévőknél ezerszer erősebb, mint más, természetesebb körülmények között, ott a családi, emberi kapcsolatok jelentősége is megnő. Bár én védőügyvéd vagyok, egyben ember is, így tudom, hogy mennyire fontos, hogy ügyedről folyamatosan és naprakészen kommunikáljunk, mennyire fontos, hogy elérhető legyek számodra és családod számára. Ugyanilyen fontos azonban szakmai felkészültségem és gyakorlatias gondolkodásom, melyre nagyon büszke vagyok, ahogyan a büntetőügyekben elért sikereimre is. Keress fel, ha egy igazán felkészült és elkötelezett védőügyvédre van szükséged!

Megtalálhatsz a közösségi médián is, kövess be tiktokon, hogy ne maradj le a legfrissebb büntetőjogi tartalmakról!

Miben tudok neked segíteni?

Kérem, válasszon az alábbi témákból 

Akár tanúként, akár gyanúsítottként idéznek, érdemes ügyvéddel menned, vagy legalább az ügyvéd tanácsát kikérni a meghallgatás előtt. 

A büntetőeljárás bírósági szakasza vádirattal kezdődik. A bírósági szakaszban sok esetben kötelező a védelem, így legkésőbb az első tárgyalás előtt szükséges védőt meghatalmazni. 

Jogerős ítélettel szemben is van lehetőséged jogorvoslatra, a Kúriához, illetve az Alkotmánybírósághoz, valamint a strasbourgi Emberi Jogi Bírósághoz is fordulhatsz. 

A büntetésvégrehajtás során felmerülő, jogi segítséget igénylő kérelmeidben is segíteni tudok. Például: enyhébb végrehajtási szabályok, áthelyezés, közérdekű munka átváltoztatása, feltételes szabadság.

Rendőrségtől kaptál idézést

A nyomozás során a nyomozó hatóság igyekszik felderíteni a bűncselekmény körülményeit, megállapítani az elkövető személyét, és felkutatni a bizonyítékokat. A jogszabály ugyanakkor a nyomozás körébe sorolja a már felderített bűncselekmények vizsgálatát is, a nyomozás tehát gyakran elkülönül felderítésre (amikor az elkövető még ismeretlen) és vizsgálatra (ismert elkövetőnél). A nyomozás nem nyilvános eljárás és nem kontradiktórius – utóbbi azt jelenti, hogy a nyomozás magánszemély érintettjei (tanúk, terheltek, stb.) nem jogosultak a nyomozás állásáról információt kérni, azt „megsürgetni”, tehát nem befolyásolhatják az eljárás menetét. Ez megváltozik akkor, amikor megtörténik a gyanúsítás: ilyenkor formálisan közlik a gyanúsítottal, hogy milyen bűncselekménnyel gyanúsítják, milyen bizonyítékok alapján és nyilatkozattételre kérik föl ezzel kapcsolatban őt, akinek ekkor nyílik meg azon joga, hogy a nyomozás teljes iratanyagát megismerje, védőt hatalmazzon meg, indítványokat, észrevételeket tegyen, stb. Érdemes már a gyanúsítás előtt védővel konzultálni és az első kihallgatáson is csak védő jelenlétében részt venni.
Foglalj időpontot online tanácsadásra a lenti linken, vagy írj nekem, küldd el a vádiratot, ítéletet, jegyzőkönyvet, egyéb iratot, amivel rendelkezel és beszéljük meg a lehetőségeidet.

Vádiratot kaptál

Amikor a vádirat az ügyiratokkal együtt megérkezik az illetékes bíróságra, megkezdődik az eljárás tárgyalási szakasza. Ekkor a bíróság először is megvizsgálja a vádiratot és szükség esetén egyébként itt is dönthetnek úgy, hogy további nyomozásra visszaadják az ügyet, avagy törvényes vád hiányában megszüntetik az eljárást. Ez azonban elég ritka, így az eljárás általában tárgyalással folytatódik, azaz a bíróság tárgyalási határnapot tűz ki és megidézi a törvényben kötelezően idézendő személyeket. Ezek a vádlott, védője, valamint az ügyész. A tárgyalási szakasz minden esetben ún. előkészítő üléssel kezdődik. Az előkészítő ülésen az ügyésznek lehetősége van arra, hogy indítványt tegyen a konkrét büntetésre, ha a vádlott az előkészítő ülésen beismeri a vádiratban szerepelő bűncselekmény elkövetését (úgynevezett „mértékes indítvány”). Ilyenkor az ügyész közli a bírósággal, hogy ha a vádlott az előkészítő ülésen beismerő vallomást tesz, akkor milyen és mekkora büntetést tart elfogadhatónak. Ha a vádlott nem fogadja el az ügyész mértékes indítványát, azaz bűnösségét nem ismeri be és a tárgyaláshoz való jogáról nem mond le, akkor a bíróság tárgyalást tűz. Előtte azonban, már az előkészítő ülésen meg kell tenni minden bizonyítási indítványt, amit szeretne a vádlott/védő, ugyanis később erre az eljárás egyetlen szakaszában sem lesz lehetősége, avagy csak nagyon korlátozottan. Épp ezért az előkészítő ülésre nagyon fel kell készülni!
Foglalj időpontot online tanácsadásra a lenti linken, vagy írj nekem, küldd el a vádiratot, ítéletet, jegyzőkönyvet, egyéb iratot, amivel rendelkezel és beszéljük meg a lehetőségeidet.

Jogerős büntető ítéleted van

A büntetőeljárási jog az ítélettel szemben megkülönböztet rendes és rendkívüli jogorvoslatokat. Rendes jogorvoslat a fellebbezés, illetve a másodfellebbezés, előbbit a másodfokú, utóbbit pedig a harmadfokú eljárásban bírálják el az illetékes bíróságok. Másodfokon jellemzően a törvényszékek, harmadfokon pedig az ítélőtáblák járnak el, kivéve, ha az elsőfokú eljárás a törvényszéken zajlott, ez esetben az ítélőtábla lesz a másodfokú és a Kúria a harmadfokú bíróság. Fellebbezésre széles körben van lehetőség, az elsőfokú bíróság ítéletének egésze, vagy akár annak csak egy része ellen is. Fellebbezésre a vádlott, a védő és az ügyész is jogosult, azonban amennyiben az ügyész nem jelent be súlyosbításért fellebbezést, úgy a másodfokú eljárásban súlyosítási tilalom érvényesül, ami azt jelenti, hogy nem szabhatnak ki az elsőfokú ítéletben megállapítottnál súlyosabb büntetést. A védő a fellebbezését minden esetben írásban is indokolni köteles -ezt általában nagyon részletesen meg szoktuk tenni. A másodfellebbezés a fellebbezéssel szemben egy kivételes lehetőség és csak akkor van rá lehetőség, ha a másodfokú bíróság döntése az elsőfokú bíróságéval ellentétesnek minősül. A rendes jogorvoslati eljárások mellett vannak ún. rendkívüli jogorvoslati eljárások is, ezek „rendkívüliségét” az adja, hogy a jogerőssé vált ítélettel szemben van rájuk lehetőség, akár a büntetésvégrehajtás alatt is. Ennek két fajtája van, a felülvizsgálat és a perújítás, de ugyanilyen, rendkívülinek tekinthető jogorvoslati eljárás az Alkotmánybíróság, vagy az Emberi Jogi Bíróság előtti panasztételi lehetőség is.
Foglalj időpontot online tanácsadásra a lenti linken, vagy írj nekem, küldd el a vádiratot, ítéletet, jegyzőkönyvet, egyéb iratot, amivel rendelkezel és beszéljük meg a lehetőségeidet.

Büntetésvégrehajtás

Büntetésvégrehajtás alatt a jogszabály a büntetések és intézkedések összességének végrehajtását, illetve az erre a célra létrejött állami és civil intézményrendszer összességét érti. A büntetések és intézkedések végrehajtása során szükség lehet kedvezmény kérelmek, áthelyezési és kapcsolattartási kérelmek megírására. Az enyhébb végrehajtási szabályok alkalmazását, a fokozatváltást és a feltételes szabadságra bocsátást is kérelemre rendeli el a büntetőbíróság. A büntetésvégrehajtási ügyek közé tartozik a közérdekű munka büntetés, illetve a pénzbüntetés végrehajtása, illetve ezek átváltoztatása is, de pl. a járművezetéstől, foglalkozástól eltiltás végrehajtása is. A végrehajtás során is van lehetőség mentesítési és kegyelmi kérelmek előterjesztésére.
Foglalj időpontot online tanácsadásra a lenti linken, vagy írj nekem, küldd el a vádiratot, ítéletet, jegyzőkönyvet, egyéb iratot, amivel rendelkezel és beszéljük meg a lehetőségeidet.

A büntetőeljárási törvény bizonyos nyomozási eszközöket engedélyhez köt, tekintettel arra,…

Read more

Készítettem nektek egy összefoglalót arról, mi történik a büntetőeljárásban. Mik…

Read more

Mivel nagyon sokan keresnek meg a fenti kérdéssel, úgy döntöttem,…

Read more

+
ELÉGEDETT ÜGYFÉL
+
MEGNYERT PERES ELJÁRÁS
+
PEREN KÍVŰLI MEGEGYEZÉS
+
ÉV SZAKMAI TAPASZTALAT

Kapcsolat

Itt leírhatja röviden, milyen ügytípus kapcsán van szüksége ügyvédre, miben lehetek a segítségére. A kapcsolatfelvételi űrlap nem tanácsadásra szolgál, jogi tanácsadásra csak a konzultáció megrendelést követően van lehetősége. A kapcsolatfelvételi űrlap csupán egy előzetes érdeklődés, sem emailben, sem telefonon nem tudok jogi tanácsot adni erre irányuló megbízás (megrendelés) nélkül, kérem, vegye figyelembe továbbá, hogy a jogi tanácsadás minden esetben díjköteles.

iroda

1081 BUDAPEST

II. János Pál pápa tér 3.

Találkozhatunk még
Megtalálhatsz a közösségi médián is, kövess be tiktokon, hogy ne maradj le a legfrissebb büntetőjogi tartalmakról!

Ügyfeleim mondták:

elégedett ügyfelek mondták

“Ennél jobb hírt nem kaphattam volna, nagyon szépen köszönöm a kitartását és a segítségét, nagyon sokat jelent ez számomra, el sem tudom hinni, hogy idáig eljutottunk, az elmúlt évek alatt ez a legboldogabb napom, tiszta szívemből köszönök szépen magának mindent.”
V. R
“Először is szeretném megköszönni eddigi segítségét és munkáját, életem egyik, ha nem legjelentősebb problémájára sikerült pontot tenni a megegyezéssel. A lehető legjobb döntést hoztam azzal, hogy megbíztam Önt bájos ügyeim rendezésével!”
K. A
“Szívből ajánlom Dr. Makó Klaudia ügyvédet, hála neki, két hónap alatt behajtottam a férjemen a közös vagyonból engem illető részt, holott már rég lemondtam róla, nem két Ft-ról van szó, hanem több millióról.”
B. A