fbpx
A védelem joga

A védelem joga

A védelem joga a büntetőeljárás egyik alapelve, de alkotmányos alapvető jog is. Nézzük, mit tartalmaz! A magyar jogrendszerben a védelem alapelvét maga az Alaptörvény határozza meg: “A büntetőeljárás alá vont személynek az eljárás minden szakaszában joga van a...
Kiszolgáltatott személy megalázása

Kiszolgáltatott személy megalázása

Ez a bűncselekmény viszonylag új a Btk-ban, így bővebb magyarázatot igényel, figyelemmel arra is, hogy szubszidiárius tényállásról van szó, azaz csak akkor állapítható meg az elkövetése, ha más, súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg. A bűncselekmény jogi tárgya az...
Zaklatás

Zaklatás

A Btk-hoz fűzött indokolás szerint az államnak alkotmányos kötelessége olyan jogi feltételeket teremteni a polgárai számára, amelyek között biztosított a magánszférához való jog érvényesülése és védelme. Az államnak nemcsak a hatóságoknak a magánszférába való...