fbpx

Airbnb: a felület, amely segít abban, hogy magánszemélyek is gyorsan és megbízható módon adják ki lakásukat. Az ingatlanhasznosítás ezen viszonylag új, közösségi módjára már a NAV is felfigyelt és külön kiadvánnyal igyekszik tájékoztatni a tulajdonosokat az airbnb-ből származó jövedelem adózásáról.

Az Airbnb szolgáltatási díj ellenében megteremti, és megkönnyíti a kapcsolatépítést a szállást kínálók és a szállást keresők között. Hiszen az Airbnb oldalon keresztül a foglalástól a szállásdíj pénzügyi lebonyolításon át egészen a szolgáltatás, illetve az érintett felek értékeléséig, mindent egy platformon el tudnak intézni.

A fentiek miatt a NAV kiemelt céljai között szerepel az internetes szálláshely-szolgáltatón keresztül szállást adók ellenőrzése is, tehát mielőtt lakás vagy szoba hirdetését megjeleníttetnéd a világhálón, érdemes utána járni, hogy e tevékenység folytatása milyen adózási, adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettséggel jár.

Az adókötelezettségek meghatározásához mindenekelőtt azt szükséges tisztázni, hogy a magánszemély interneten meghirdetett szolgáltatása szálláshely-szolgáltatásnak vagy ingatlan-bérbeadásnak minősül.

A szálláshely-szolgáltatás kizárólag üzletszerű gazdasági tevékenység keretében végezhető, tehát adószám birtokában gyakorolható. A szálláshely szolgáltatás általában nem huzamos idejű tartózkodás céljára – éjszakai ott tartózkodást és a pihenést is magába foglaló – szálláshely-, illetve egyéb szálláshely- (ideértve a falusi szálláshelyet is) és az ezzel közvetlenül összefüggő egyéb szolgáltatások (takarítás, ágyneműk mosása stb.) biztosítására irányul. A szolgáltatás szálláshely-üzemeltetési engedély birtokában és a kormányrendeletben a szálláshelyre előírt egyéb követelmények teljesítése alapján végezhető.

Airbnb-zéssel a két-háromszorosát is ki lehet hozni egy lakásból annak, mint amit egyszerű bérbeadással. Ugyanakkor nem csak a jövő-menő vendégek miatt jelent sokkal több munkát egy így kiadott lakás, az adóügyintézés labirintusán sem egyszerű átvergődni. Az adóhatóság tájékoztatása szerint online foglalási rendszeren – például az Airbnb-n vagy más hasonló rendszeren – keresztül akár egy vagy több szobát, akár egy teljes ingatlant szálláshelyként bérbeadó magánszemély a szolgáltatás üzletszerűségére tekintettel az Áfa tv. alapján adóalanynak minősül, adószám kiváltására köteles és az általa nyújtott kereskedelmi-szálláshely szolgáltatás tekintetében számlakibocsátási kötelezettség is terheli.

A kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás az Áfa tv. alkalmazásában ingatlan bérbeadásnak minősül. Az ingatlan bérbeadás az Áfa tv. alapján főszabályként adómentes szolgáltatás, ugyanakkor ez az adómentesség az ingatlanok idegenforgalmi, turisztikai célú hasznosítására, azaz a kereskedelmi szálláshely-szolgáltatásra az Áfa tv. vonatkozó rendelkezése értelmében már nem terjed ki. Ebből következően a kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás az áfa rendszerében kötelezően adóköteles tevékenységnek minősül, a kedvezményes, 18 százalékos adókulcs alá tartozik. A törvényi feltételek fennállása esetén az adóalany alanyi adómentességet választhat, ez esetben a szolgáltatás után nem kell áfát fizetnie.

A tevékenység személyi jövedelemadózása során a – nem egyéni vállalkozóként adózni kívánó – magánszemély kétféle módon állapíthatja meg adókötelezettségét: az önálló tevékenységre vonatkozó szabályok szerint (a tételes költségelszámolást, vagy a 10 százalékos költséghányad módszerével megállapított jövedelemszámítási szabályokat alkalmazva) vagy a tételes átalányadózást választva. Az önálló tevékenységre vonatkozó szabályok szerint meghatározott jövedelmet 15 százalékos személyi jövedelemadó, valamint 27 százalékos egészségügyi hozzájárulás terheli.

A tételes átalányadózás csak akkor választható, ha a fizető-vendéglátó magánszemély a tevékenységet a tulajdonában vagy haszonélvezetében lévő egy lakásban vagy üdülőházban folytatja. A személyi jövedelemadózás szempontjából fizető-vendéglátó tevékenységet folytató magánszemély az lehet, aki – nem egyéni vállalkozóként – egyéb szálláshely-szolgáltatási tevékenység keretében nyújt szálláshelyet ugyanannak a személynek adóévenként 90 napot meg nem haladó időtartamra.

A fizetendő tételes átalányadó éves összege szobánként 32 ezer forint, ezen felül a tételes adó 20 százalékának megfelelő összegű egészségügyi hozzájárulás fizetésére is köteles a magánszemély.

Az adózási jogszabályokon túl az airbnb-zőknek a kereskedelmi szálláshelyekre előírt egyéb jogi feltételeknek (jegyzői bejelentkezés, engedélyek, stb.) is meg kell felelniük.

Airbnb-sek részére kedvezményes jogsegélyt biztosítunk! Kérj időpontot!