+3670 703 8837 info@webugyved.com

Ki lehet bejegyzett élettárs? Hogyan jön létre a kapcsolat? Milyen jogaik és kötelezettségeik vannak a feleknek a bejegyzett élettársi kapcsolatban? 

Bejegyzett élettársi kapcsolatra 2009. január elsejétől lehet lépni akkor, ha az anyakönyvvezető előtt együttesen jelenlévő két, azonos nemű, tizennyolcadik életévét betöltött személy személyesen kijelenti, hogy egymással bejegyzett élettársi kapcsolatban kíván élni. Tehát bejegyzett élettársi kapcsolatra kizárólag azonos nemű személy léphet, azonban fontos, hogy kiskorú személy nem léphet bejegyzett élettársi kapcsolatra. Az élettársi kapcsolat bejegyzése iránti szándékot személyesen kell bejelenteni, amelyről az anyakönyvvezető jegyzőkönyvet vesz fel. A bejegyzett élettársi kapcsolat létrejöttéhez két tanú jelenléte is szükséges, ünnepélyes ceremónia során is köthető.

A bejegyzett élettársak az eredeti elképzelésekkel ellentétben teljesen kikerültek a Ptk-ból, jogaikat így mostantól kizárólag a rájuk vonatkozó 2009-es törvény védi, amely kimondja, hogy ezek – a törvényben felsorolt kivételektől eltekintve – megegyeznek a házastársakéval. Két-háromszáz egynemű párról van szó, amelyek azért választották ezt a – külön törvényben lehetővé tett – kapcsolati formát, mert házasságot akkor sem köthetnek, ha akarnak.

A bejegyzett élettársak egymás után a házastársakhoz hasonlóan örökölhetnek, kapcsolatuk a házassági vagyonközösséggel megegyező vagyonközösséget eredményez, azaz itt is fennáll a közös vagyon vélelme minden, az élettársi kapcsolat bejegyzését követő vagyonszerzést illetően. A bejegyzett élettársi kapcsolatban élőket a házasokkal megegyező adó- és járulékkedvezmények illetik meg, ugyanúgy jár például nekik az első házasok adókedvezménye, az egyik élettárs halála után pedig az özvegyi nyugdíj is.

A bejegyzett élettársak nem fogadhatnak közösen örökbe gyermeket és egymás, már meglévő gyermekét sem fogadhatják örökbe. Nem vehetnek részt együttesen (mint szülők) emberi reprodukcióra irányuló eljárásban (a.k.a.: mesterséges megtermékenyítés) sem. A bejegyzett élettársak nem viselhetik egymás nevét.

A bejegyzett élettársi kapcsolatot közjegyző is megszüntetheti nemperes eljárásban, amennyiben a felek minden járulékos kérdésben megállapodnak. Vita esetén a bejegyzett élettársi kapcsolatot bíróság bontja fel. Ez esetben a bejegyzett élettársi kapcsolat megszűnésére a házasság megszűnésére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

 

Amennyiben bejegyzett élettársi kapcsolatról lenne kérdésed, tedd föl fórumunkban!