fbpx

Tőkeemelés pénzbeli betét nélkül

A tőkeemelés, tőke rendelkezésre bocsátása pénzben a társaság házipénztárába történő befizetéssel vagy átutalással is teljesíthető, illetőleg a szabad eredménytartalék terhére is történhet, de a tőkeemelés apporttal (nem pénzbeli betét) is megoldható. A 2017. március...

Ismét kötelező cégmódosítás!

Tavaly egy év haladékot kaptak a cégek, ezért idén március 1. a határideje a kft-ket terhelő kötelező cégmódosításnak. A kft-knek törzstőkéjüket kell fölemelniük a törvény által előírt 3 millió forintra, ezzel egyidejűleg társasági szerződéseiket is módosítani kell,...

Kötelező tőkeemelés ingyen

Teljesíthető-e a kötelező tőkeemelés egy jövőbeni későbbi időpontig is, illetőleg van-e véghatárideje a teljesítési határidőnek?  A Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a fenti kérdéssel kapcsolatban az alábbi állásfoglalást adta ki: A kft. törzstőkéjének legkisebb...

3.000.000,- Ft! Hárommillió forint!

A Kft. törzstőkéje nem lehet kevesebb hárommillió forintnál! A Ptk. hatálybalépésekor bejegyzett, vagy a bejegyzés alatt álló azon korlátolt felelősségű társaság esetén, amelynek jegyzett tőkéje nem éri el a hárommillió forintot, legkésőbb 2016. március 15-éig köteles...

Kötelező cégmódosítás!

Ahogy 2013-ban, úgy idén év elején is kötelező cégmódosítás terheli a cégeket – most március 15-ig csak a betéti társaságoknak és a közkereseti társaságoknak kell frissíteni társasági szerződéseiket. A kötelező cégmódosítás indoka az új Ptk. hatálybalépése – a...