fbpx

A 2015. július 1-től bevezetett egyösszegű, vissza nem térítendő lakáscélú támogatás, a Családi Otthonteremtési Kedvezmény (CSOK) 2016. január 1-jétől még kedvezőbb feltételekkel igényelhető.

Az otthonteremtési program egyformán szól a családalapítás előtt állóknak, a még gyermektelen fiatal házasoknak, a gyermeküket egyedül nevelőknek, az örökbefogadóknak, az egygyermekes, a kétgyermekes, a három vagy több gyermekes családoknak, az új lakás építőknek vagy vásárlóknak, az új ház építőknek és vásárlóknak, a használt lakás vásárlóknak és a lakásukat bővítőknek.

Lényeges változás az eddigi szabályokhoz képest, hogy nem csak új lakás építéséhez, vásárlásához vehető igénybe, hanem használt lakás vásárlása esetén is, valamint már meglévő használt lakás bővítéséhez is. Valamennyi esetben feltétel, hogy a bekerülési költség, illetve a vételár nem haladhatja meg a jogszabályban meghatározott maximális összeget, továbbá az ingatlan hasznos alapterülete nem haladhatja meg a 160 m2-t. További lényeges feltétel, hogy a kedvezményt igénybe vevő főszabály szerint nem rendelkezhet más lakástulajdonnal és köztartozásmentes adózónak kell lennie.

A kedvezmény alapvető célja a gyermeket vállaló családok támogatása. Már egy gyermek után is igényelhető, és a 40. életévüket be nem töltött házaspároknak is jár a kedvezmény – a nevelt gyermekek számától függetlenül – ha vállalják, hogy 4 éven belül 1, vagy 8 éven belül 2 gyermekük fog születni (vagy gyermeket fogadnak örökbe).

A kedvezmény mértéke függ a meglévő, a terhesség 24. hetét betöltött magzat és a vállalt gyermekek együttes számától, a lakás hasznos alapterületétől és a lakás energetikai besorolásától.

A kölcsönszerződés megkötését követően született gyermek után is igénybe vehető a kedvezmény, melynek összege gyermekenként 400.000.-Ft.
Bővítés esetén a támogatás összege nem haladhatja meg a számlával igazolt bekerülési költség 50%-át.

A kedvezmény megállapítása iránti kérelmet és mellékleteit hitelintézethez kell benyújtani. Lakás építése és bővítése esetén a folyósítás utólagosan, a készültségi fokkal arányosan történik, lakásvásárlás esetén pedig egy összegben, az adásvételi szerződésben szereplő eladó bankszámlájára. Ha hitelintézet a támogatás iránti kérelmet elutasítja, az igénylő a támogatással érintett ingatlan fekvése szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivataltól kérheti, hogy állapítsa meg a támogatási feltételeknek való megfelelését.

A családok otthonteremtési támogatásával érintett lakásra a szerződés megkötésének időpontjától számított 10 évre a Magyar Állam javára jelzálogjog, annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre.

További információ, jogi tanácsadás: info@webugyved.com