+3670 703 8837 info@webugyved.com

minimalber

Gyakran találkozunk olyan esetekkel, ahol a munkavállaló azt panaszolja, hogy még a kötelező legkisebb munkabért sem adják meg neki, a munkáltatója ugyanis teljesítménybért határoz meg. Szabályos ez így?

A munka törvénykönyve lehetővé teszi, hogy kizárólag teljesítménybért állapítson meg a munkáltató (amennyiben ezt a munkaszerződés tartalmazza), ebben az esetben a 100%-os teljesítményért kell a kötelező legkisebb bért (minimálbért) kifizetni. Annyit tesz hozzá a törvény, hogy a minimálbér felét ebben az esetben is garantáltan meg kell fizetni. Itt tehát csak azt lehetne vizsgálni, illetve támadni, hogy hogyan történt a teljesítménykövetelmények meghatározása, a törvény ugyanis kimondja:

“138. § (1) Teljesítménybér alkalmazása esetén a munkáltató teljesítménykövetelményt állapít meg, amelyet olyan előzetes – objektív mérésen és számításon alapuló – eljárás alapján köteles meghatározni, amely kiterjed a követelmény rendes munkaidőben történő száz százalékos teljesíthetőségének vizsgálatára.
(2) A teljesítménykövetelmény megállapítása vagy az azonos teljesítménykövetelmény hatálya alá tartozó munkavállalói csoportok meghatározása során tekintettel kell lenni a munkáltató működési körébe tartozó feltételekre, így különösen a munkavégzésre, a munkaszervezésre és a technológiára.”

Vita esetén a munkáltatónak kell bizonyítania, hogy a teljesítménykövetelmény meghatározása megfelelt a törvényben rögzített elveknek. Itt azt is érdemes megvizsgálni, hogy a munkavállalók közül hányan képesek a 100%-os teljesítésre – nyilván ez egy fontos mutatószám ilyen esetekben.

2014-től a minimálbér összege 101.500,- Ft, a garantált bérminimumé pedig 118.000,- Ft – utóbbi akkor jár, ha a munkakör betöltéséhez legalább középfokú végzettség (azaz érettségi) szükséges.