fbpx

Egyre többen keresik fel webügyvéd szolgáltatásunkat olyan ügyekkel, amikor egy faktor cégtől kapnak fizetési felszólítást, esetleg smsben vagy telefonon szólítják fel őket tartozás rendezésére. A téma gyakorisága miatt arra gondoltunk, hogy közzé teszünk pár hasznos, de sajnos nem igazán köztudott tényt arról, hogy mit is jelent egy faktor cég követelése, mit kell tenni ha egy ilyen cégtől érkezik fizetési felszólítás, illetve ami a legfontosabb, mikor és mennyit kell fizetni, ha egyáltalán kell.

Miért hajthatja be a telefonszámla tartozásomat egy másik cég?

Ma Magyarországon üzletággá vált, hogy a különböző bankok és közüzemi szolgáltatók a fogyasztókkal szemben fennálló hitel vagy számlaköveteléseiket nem hajtják be, hanem azt “eladják” követeléskezelő cégeknek, közismerten faktor cégeknek. A követeléskezelő cég egy vélt vagy valós tartozást vásárol meg abban a reményben, hogy a fogyasztótól való behajtással bevételhez jut.  A jogi szaknyelvben ezt a fajta “követelés adásvételt” engedményezésnek nevezi a polgári jogunk.

 

Nem elég egy fizetési felszólítás!

Bár jogrendszerünk igen pontosan és szigorúan szabályozza az engedményezést, mégis tapasztalataink alapján azt mondhatjuk, hogy az esetek nagy részében a faktor cégek nem fektetnek hangsúlyt a törvényi előírások részletes betartására, így kis fogyasztói odafigyeléssel követelésük már az első fázisban elakadhat, mert az a fogyasztóval szemben hatálytalan lesz. Tudni kell ugyanis, hogy a fizetési felszólítás önmagában nem alapozza meg a tartozásunk fennállását, főleg akkor nem, ha a felszólítást egy olyan cégtől kaptuk akivel soha nem álltunk semmilyen viszonyban.

Engedményezett követelés behajtása esetén a faktor cég részéről nem elegendő egy fizetési felszólítás megküldése, főleg nem egy smsben vagy telefonon közölt felszólítás. Ez önmagában hatálytalan. A faktor cég  ahhoz, hogy a “megvásárolt” követelését jogszerűen behajtsa, több dokumentumot is kéne csatoljon a fogyasztó részére (pl.: engedményezési értesítő, teljesítési utasítás). Ezeket azonban az esetek nagy részében a faktor cégek elmulasztják csatolni, ami okot adhat arra, hogy a fogyasztó nem csak, hogy ne fizessen, de ne is vegye érdemben figyelembe a felszólítást.

 

Ha már elévült

Amennyiben a faktor cég jogszerűen jár el és a fizetési felszólítás mellett a szükséges egyéb dokumentumokat és tájékoztatást is megküldi a fogyasztó részére, további kapaszkodó is van. Nagyon gyakran fordul elő, hogy a behajtani kívánt követelés már elévült. Az elévült követelés behajtására irányuló próbálkozás nem törvényellenes, de az bírósági úton nem kikényszeríthető. Tehát, ha elévülést lehet megállapítani, akkor a faktor cég érdemi eszköz nélkül marad a behajtásra. Az elévülésre azonban hivatkozni kell és vigyázat! Érdekesség, hogy nem minden követelés 5 év alatt évül el, van ami ennél hamarabb is. Nagy fontos azonban, hogy az elévült követelés teljesítése esetén a kifizetett összeget nem követelheti vissza a fogyasztó. Érdemes tehát oda figyelni, hogy mit akarnak behajtani rajtunk.

 

Ha a duplájára duzzadt

Amennyiben a fenti két pont alapján sem találunk kapaszkodót és a felszólításban szereplő összeg többszörösére duzzadt, külön figyelmet kell fordítani arra, hogy mit hajtanak be rajtunk. A legtöbb esetben a faktor cég által felszámított ilyen olyan költségek magasabbak, mint maga a tartozás tőke összege. Jó tudni, hogy a faktor cég csupán a tartozás tőke és kamat részét hajthatja be, minden más költség és díj egy olyan tétel, aminek nincs jogalapja és azt érdemes vitatni. Figyelni azonban itt is kell! Amennyiben bármilyen részösszeget fizetünk a faktor cégnek, azt előbb költségre, majd kamatra és végül tőkére fogja elszámolni. Tehát ha bármi aggályunk merülne fel a követelés összegének jogosságában vagy kössünk írásbeli egyezséget a faktor céggel az általunk is jogos összegre vonatkozóan vagy forduljunk a megfelelő testülethez jogunk érvényesítése érdekében.

 

A fentiekben próbáltuk a legtipikusabb eseteket összeszedni, de ezek mellett még számos olyan eset van, amikor a követelés jogszerűsége aggályos, ezért fizetés vagy pánik helyett érdemes mindig szakember véleményét kikérni.

Amennyiben segítségre van szükségetek, forduljatok bátran hozzánk: www.facebook.com/webugyved

Szerzőnk Dr. Székely Ferenc jogász