fbpx

Képzeld el, hogy épp kortyolnál egy jóízűt a hideg sörödből, amikor észreveszed, hogy az üvegben úszkál egy döglött csiga. Ki a felelős, ha elkapsz valamilyen fertőzést ilyenkor? Kit perelhetsz?

Folytatjuk érdekes jogesetekkel foglalkozó sorozatunkat, az első részt itt találod!

Hazánk Polgári Törvénykönyvében a „Felelősség szerződésen kívül okozott károkért” című fejezetben találunk választ a fenti kérdésre. A világ számos jogrendszere ismeri ezt a felelősségi alakzatot, amikor is úgy és attól kérhetünk kártérítést, akivel egyébként semmilyen szerződéses vagy törvényes jogviszonyban nem állunk. Ide tartozik például a veszélyes üzem fenntartójának felelőssége (az autóvezetőket is ide soroljuk), az épületről lehullott tárgyak által okozott kárért való felelősség, az állattartók felelőssége és a termékfelelősség is.

Ha a fenti példát nézzük, az üvegben úszó csiga okozta megbetegedésért a termékfelelősség szabályait hívhatjuk segítségül. Eszerint a hibás termék által okozott egészségkárosodásért a termék gyártója felel. Ez alapján részesült kártérítésben a brit Mrs. Donoghue is, aki gyömbérsörben úszkáló csigától egy ritkafajta fertőzést kapott.

A szerződésen kívül okozott károkért sem minden esetben felelünk: korábbi polgári törvénykönyvünk szerint akkor mentesülhettünk, ha bizonyítottuk, hogy úgy jártunk el, ahogy az „az adott helyzetben általában elvárható”. Ez egy általános, az emberi együttélés minimális szabályait betartó elvárhatósági mércét állított fel, amely az új Polgári Törvénykönyv márciusi hatálybalépésével némiképp módosult. Az Új Ptk. a felróhatóságot veszi alapul, eszerint a károkozó csak akkor mentesül, ha a károkozás nem volt neki felróható – a felróhatóság tartalmában az általános elvárhatósággal egyezik meg, az új törvény azonban szigorított is abban a tekintetben, hogy – figyelemmel arra, hogy a szerződésen kívüli károkozás csak jogellenes károkozás esetében állapítható meg – minden károkozást jogellenesnek tekint, kivéve azokat, amelyeket a törvény kifejezetten felsorol (pl. ha a károsult beleegyezik, vagy a kárt a károsult felróható magatartása okozza).

A szerződésen kívüli károkozásért való felelősség tehát akkor áll fenn, ha azt jogellenes magatartás okozza, amely a károkozónak felróható és amely közvetlen okozati összefüggésben áll a bekövetkezett kárral. A feltételek fennállását minden esetben meg kell vizsgálni és van, hogy a jogi minősítés különösen nehéz, vegyük például azt a tanulót, aki oktatójával együtt, az ő felügyelete alatt vezet autót….

Következő cikkünkben ezzel kapcsolatban olvashatsz majd egy érdekes jogesetet.