fbpx

A KATA törvény január 1-től hatályos szigorítása a 40%-os különadó fizetési kötelezettség előírása a havi 1 millió Ft-ot (vagy ugyanazon kifizetőtől 3 millió forintot) meghaladó jövedelemre. Vannak azonban olyan szektorok, szakmák, amelyeknél a bevétel bizonyos részét nem kell figyelembe venni ezen magas különadó fizetési kötelezettség értékhatárának számításánál.

Melyek ezek?

Először is az egészségügyi szolgáltatók, orvosok, abban az esetben, amennyiben a bevételüket a kifizető (általában az OEP) az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozza. Így a háziorvosi praxisok, vagy más önálló orvosi praxisok, amennyiben a központi alapból, valamely egészségügyi intézménnyel kötött szolgáltatási szerződés alapján kapják a jövedelmüket, nem kötelesek ezen jövedelmüket a törvényben meghatározott értékhatárok (1 és 3 millió Ft) számításánál figyelembe venni.

Amennyiben a katás vállalkozó olyan jövedelmet szerez, mely neki jogszabályban rögzített díjazás alapján jár az adott kifizetőtől, ezt a jövedelmet szintén nem kell figyelembe venni az egy-, illetve hárommilliós bevételi értékhatár számításánál. Ide tartoznak a közjegyzői díjak, hiszen ezeket rendelet állapítja meg, emellett a kirendelt védői és pártfogó ügyvédi díjak, valamint a bírósági végrehajtói díjak is.

A harmadik csoportot azok a jövedelmek képezik, amelyeket valamilyen költségvetési szerv mint kifizető juttat a katás adóalanynak – az ilyen kifizetéseket sem kell a bevételi értékhatár megállapításánál figyelembe venni. A költségvetési szerv jogszabályban vagy alapító okiratban meghatározott közfeladat ellátására létrejött jogi személy. Ilyen például az önkormányzat, a kormányhivatal, a bíróságok, hatóságok, a rendőrség, stb. Amennyiben tehát katás vállalkozóként végzünk ilyen szervnek munkát, a tőle kapott bevételünket sem kell figyelembe venni az értékhatár számításakor. Az itt szóba jöhető megbízások elég széleskörűek lehetnek, ide sorolható például a kirendelt igazságügyi szakértők tevékenysége, a költségvetési szervek bármilyen megbízottjai, alvállalkozói (akik nem szolgálati viszonyban látják el feladataikat), tanácsadói, stb.