fbpx

Napjainkban a közel egy éve tartó járványhelyzetre való tekintettel, sok, személyes jelenlétet nem igénylő munkakör betöltése esetén álltak át a cégek Home Office vagy Távmunka szerinti munkavégzésre.

Mi a Távmunka és mi a Home Office?

Távmunka:

Általánosságban kijelenthető, hogy a távmunkavégzés esetén a munkavállaló munkarendje kötetlen és saját maga osztja be a munkaidejét, azonban ezzel egyik irányban sem lehet visszaélni. A munkáltató nem teheti meg, hogy a megállapodás szerinti heti 40 óra helyett 50 órányi munkát követeljen, míg a munkavállaló sem dolgozhat 30 órát, azaz kevesebbet, mint amennyi a munkaszerződésében szerepel.

A felek megállapodhatnak abban is, hogy a munkavállaló munkaidejét a munkáltató osztja be. Bizonyos munkakörökben, például call centernél ugyanis fontos lehet a munkavégzés/ügyfélszolgálat idejének meghatározása. 

Nincs kizárva, hogy a munkavállaló a saját eszközeit használja munkavégzés céljára, azonban a munkaadó biztosíthatja ezeket, pl.: laptop, mobilinternet. A munkáltató azt is megszabhatja, hogy az általa munkavégzés céljára biztosított eszközök magán használatát engedélyezi-e, avagy megtiltja a munkavállalónak.

A távmunkavégzést a munkáltató ugyanúgy jogosult ellenőrizni, mint a munkahelyit, azonban ügyelnie kell a munkavállaló magánéletének a tiszteletben tartására. A távmunkavégzést egyébként általában a gyakorlatban a munkáltató is távolról ellenőrzi.

A távmunkavégzés költségeit (telefon, internet, nyomtatás) köteles a munkaadó megtéríteni, célszerű ezek mértékéről előre megállapodni, hiszen pl. az otthoni internet előfizetés nemcsak a munkavégzésünket szolgálja. Az adózási szabályok szerint a távmunka költségeinek megtérítése történhet tételes elszámolás alapján, de akár anélkül is, utóbbi esetben azonban maximum havi 16.100.- Ft fizethető ki ezen a címen.

Home Office:

A Home Office nem egyenlő a távmunkavégzéssel és nincs is külön nevesítve a Munka Törvénykönyvében, a kettő közötti különbség az időtartamban van. Míg a rendszeres otthonról történő munkavégzés távmunkának minősül, addig a HomeOffice eseti jelleggel fordul elő, a munkáltató azt maga rendeli el, vagy a munkavállaló kérésére történik – a munkáltató engedélyével.

Home Office esetén alapesetben a munkavállaló osztja be az idejét, természetesen speciális szabályokat itt is hozhat a munkaadó. A Home Office abban tér el a távmunkától, hogy nem szükséges hozzá külön a munkaszerződés módosítása, az eseti jelleggel, rendkívüli körülményekre (pl. betegség, járványhelyzet) tekintettel is előírható, a munkáltató egyoldalú döntésével.