fbpx

A munkaviszony a munkaszerződéssel jön létre, a munkaszerződés megkötésével hatályosulnak az alapvető munkajogi kötelezettségek, úgymint a munkáltató foglalkoztatási és munkabér-fizetési, valamint a munkavállaló munkáltató irányítása alatti munkavégzési kötelezettsége.


Főszabály szerint a munkaszerződést írásba kell foglalni, hiszen ez biztosítja a felek jogainak bíróság előtti érvényesíthetőségét is, azonban szóbeli megállapodás alapján is létrejöhet a munkaviszony, amennyiben a felek ráutaló magatartása erre enged következtetni.Az új Mt. hatályba lépésével a munkaszerződésnek a felek természetes azonosító adatain kívül mindössze két kötelező eleme maradt: a munkakör és az alapbér. Ezen elemekben való megállapodás nélkül nem jöhet létre érvényesen a munkaviszony.

A munkakör tulajdonképpen az elvégzendő feladatokra utaló összefoglaló megnevezés, amelynek abból a szempontból is nagy a jelentősége, hogy eldönthessük, a munkavállalónknak a minimálbért vagy a garantált bérminimumot (köznyelvben szakmunkás minimálbér) kell-e legalább alapbérként adnunk. Ebben a tekintetben ugyanis azt kell mérlegelni, hogy az adott munkakör igényel-e legalább középfokú végzettséget. Ennek eldöntése alapvetően a munkáltató feladata, azonban döntése során figyelemmel kell lennie többek között az egyes szakképzettségek megszerzéséhez kapcsolódó előírásokra.

Minden, ami ezen felül van egy munkaszerződésben (pl. munkaidő, munkarend, szabadság, stb.), annak már nem kötelező, csupán lehetséges eleme. Amennyiben ezek külön szabályozást nem nyernek a szerződésben, úgy a törvényi szabályokat kell figyelembe venni – eltérő megállapodás hiányában.

Amelyik munkáltató nemcsak azért készít munkaszerződést, hogy egy ellenőrzés során “legyen”, hanem valóban be kívánja tartani az abban írtakat, az a törvényi szabályoknak megfelelve, a kedvező törvényi alternatívákat kihasználva sokat lendíthet a munkaerőpiaci helyzetén és nem utolsó sorban üzleti érdekei védelmén is. A Munka Törvénykönyve ugyanis több, rugalmas foglalkoztatási lehetőségeket is szabályoz, amelyek nemcsak munkavállalók, de munkáltatók részére is többlet-előnyöket biztosíthatnak. Sok vállalat ismerte föl a közelmúltban, hogy az eddig méltatlanul mellőzött atipikus foglalkoztatási formák bevezetésével nemcsak a munkaerő megtartásában, de piaci pozíciója megerősítésében is sikereket ért el.

Mindemellett nemcsak a foglalkoztatási forma megválasztásában, de az egyéb szabályoknál (pl. munkaviszonytól eltérő foglalkoztatás, szabadság, stb.) is több lehetőséget biztosít az új Munka Törvénykönyve a felek számára. Változtak a felmondással kapcsolatos rendelkezések is, ezek egy része is több rugalmasságot enged meg a feleknek.

Webügyvéd irodánk az Online Tanácsadás keretében a munkaszerződések és az ezzel kapcsolatos policy-k megírásában, kidolgozásában, atipikus foglalkoztatás formák (pl. távmunka) bevezetésében is szívesen segíti azon vállalkozásokat, ahol még mindig az ember a legfőbb érték.

Írj nekünk, kérj ajánlatot!