+3670 703 8837 info@webugyved.com

Mai bejegyzésünkben az online kereskedelemmel, azon belül is a kisadózást választó kereskedők adózási, nyugtaadási szabályait járjuk körbe.

KATA-s adózási módot az a vállalkozó választhat, akinek egy adóévben a bevétele nem éri el a 12 millió Ft-ot. Katás adózást egyéni vállalkozó vagy betéti társaság választhat, egyéb cégforma (pl. kft.) nem.

Az online szolgáltatást nyújtó kisadózóknak a szolgáltatásaikról nem kötelező minden esetben számlát adni, bizonyos esetekben elegendő, ha nyugtát állítanak ki.

Az online szolgáltatást nyújtok a bizonylatolási és nyilvántartási kötelezettségeiknek elektronikus számlázó program, vagy online számlázó program használatával tudnak a legegyszerűbben eleget tenni. Bármilyen számlázó program használható, ha a szükséges, előírt adatokat tartalmazza és adóhatósági ellenőrző funkcióval rendelkezik. Utóbbi funkció sem egy szigorú, alakszerű dolog, elegendő, ha exportálhatóak belőle a szükséges számla adatok adott időszakra.

Amennyiben a szolgáltatásokat magánszemélyek veszik igénybe, nem szükséges számlázó programot használni, mivel 900 ezer Ft alatt nem kell számlát kiadni, csak nyugtát.

A nyugta sorszámot tartalmaz, a szolgáltatás ellenértékét és a kiállítás dátumát (a vevő adatait nem). Külföldi vevők részére is kötelező nyugtát kiadni, de a vevők adatait ezen bizonylat nem tartalmazza. Fontos tudni, hogy A NAV a PayPal és hasonló elektronikus fizetési rendszerek által kibocsátott nyugtát ilyenként elfogadja, azonban ezek számlának nem tekinthetőek, csak nyugtának.

Mint kisadózó, bevételi nyilvántartást kell vezetni. Amennyiben a használt bizonylatoló, számlázó program alkalmas arra, hogy a kibocsátott nyugtákat 5 évig megőrizze visszakereshető, hiteles módon, akkor ez is elegendő, semmilyen külön nyilvántartásra nincs szükség.

A hiteles mód itt azt jelenti, hogy utólag, a kibocsátást követően ne lehessen módosítani a bizonylatot. Az elektronikus fizetési rendszerek nagy többsége ennek a követelménynek egyébként megfelel.

Kisadózóként a bevallást (nyilatkozatot) minden év február 25-ig kell teljesíteni. Erre van megfelelő formanyomtatvány a NAV weboldalán, letölthető és ügyfélkapun is be lehet adni. Nagyon egyszerűen kitölthető és benyújtható.