fbpx

A hírek szerint a vásárlások 3%-a online történik, az évtized végére várhatóan minden húsz forintból egyet online költünk el. Épp ezért érdemes tisztában lennünk azzal, milyen fogyasztói jogaink vannak online vásárlás esetén és milyen esetekben illet meg minket a szavatossági, vagy az elállási jog.

A webes vásárlás legjelentősebb előírásait a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) kormányrendelet tartalmazza. A rendelet azonban vállalkozás-vállalkozás közötti jogviszonyra nem vonatkozik, vagyis ha vállalkozásként rendelsz a webáruházból, bizonyos speciális jogok nem illetnek meg, mint például a 14 napon belüli indokolás nélküli elállási jog sem.

Nem vonatkozik a rendelet emellett a szerencsejátékokra, pénzügyi szolgáltatások szerződésére, ingatlan adásvételére, utazási szerződésre, üdülési jog vásárlására, ételkiszállításra sem.

Az online kereskedő köteles a weboldalán a fogyasztói panaszok és igények intézésére kapcsolattartási lehetőséget megjelölni, ez lehet postacím, elektronikus levélcím, vagy telefonszám is. Amennyiben a vállalkozó a szerződéskötést követő kapcsolattartáshoz telefonos ügyintézést biztosít, az ilyen hívásokért emelt díjat nem terhelhet a fogyasztókra, a telefonközpont kizárólag normál percdíjjal üzemeltethető.

Az online vásárlás velejárója, hogy készpénz helyett más módon is fizethetünk: bankkártyával, átutalással, vagy pay-pal és hasonló online fizetési mód igénybevételével is. Fontos szabály, hogy a kereskedő az adott fizetési mód igénybevételéért a fizetési móddal összefüggésben felmerült általa viselt költséget meghaladó díjat nem számíthat fel.

Az online kereskedő a kellékszavatosság, a termékszavatosság és a jótállás fogalmak pontos és megfelelő használatával köteles megadni a szerződéskötést megelőző előírt tájékoztatást olyan módon, hogy a fogyasztó számára világos és egyértelmű legyen az e fogalmak jelentése közötti különbség. Ha a vállalkozás nem tett eleget a rendeletben előírt valamennyi járulékos költségre vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének, vagy nem tünteti fel, hogy a termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, akkor a fogyasztó nem köteles megfizetni e költségeket.

Az online termékértékesítés során a fogyasztót 14 napos, indokolás nélküli elállási jog illeti meg, ez alól azonban lehetnek kivételek is. Nem illeti meg a fogyasztót elállási jog például az olyan termék esetében, mely nem előre legyártott, hanem személyre szabottan a fogyasztónak, megrendelésére készült, a romlandó termékek esetében, vagy olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza, a jogszabály további kivételeket is meghatároz.

A vállalkozás haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy naptári napon belül kell visszatérítenie a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is (például postaköltség). Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a vállalkozás mindaddig visszatarthatja az ellenszolgáltatás összegét, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Az online kereskedő a szerződéses feltételeit a weboldalán közzétett általános szerződési feltételekben köteles megadni, a jogszabály meghatározza ezek kötelező tartalmát is. Tekintettel arra, hogy az online kereskedelem egyre inkább terjed a fogyasztók között, a hatóságok részéről szigorú és célzott ellenőrzések várhatóak az interneten kereskedő, vagy szolgáltatást nyújtó vállalkozásokkal szemben, ahol próbavásárlások mellett az általános szerződési feltételek meglétét és megfelelőségét is vizsgálják, jogszabálysértés esetén pedig komoly bírságra számíthatnak a kereskedők.

Ha nincs még ászf-ed, vagy szeretnéd azt aktualizálni, kérj tőlünk ajánlatot, maximum egy munkanapon belül válaszolunk!