fbpx

Múlt szerdán pert nyert a Webügyvéd csapata egy munkavállaló képviseletében a munkáltató ellen. Az alábbiakban röviden összefoglaljuk a per tárgyát és az ítélet lényegét.


A munkavállaló fegyelmi határozat jogellenességének megállapítása és hatályon kívül helyezése iránt indított pert a munkáltató ellen. A tényállás szerint a munkavállaló a kijelölt dohányzóhely mellett dohányzott, ezért prémium megvonásban részesült, egymás után két ilyen megvonó határozatot is kapott.

A munkavállalót sem a fegyelmi eljárás megindításáról, sem a védekezési lehetőségeiről nem tájékoztatták, megsértve ezzel nemcsak a Munka Törvénykönyve, hanem a kollektív szerződés rendelkezéseit is. Így a határozat már alaki szempontból is hatálytalannak volt tekintendő, nem is beszélve arról, hogy a munkáltatónál nem volt kijelölt dohányzóhely és emiatt egyfajta szokássá vált a dohányzó munkavállalók szankcionálása.

A per megindításáról előzetesen értesítettük a munkáltatót, aki az egyik határozatát ezt követően hatályon kívül helyezte, keresetünket így már csak a másik határozat vonatkozásában tartottuk fenn. Az eset érdekessége továbbá, hogy a munkáltató a perindítást követően hozott egy részletes, jogszerű, dohányzásra vonatkozó szabályzatot, a pert megelőzően ilyennel nem rendelkezett.

A per első tárgyalásán a munkáltató mutatott ugyan hajlandóságot az egyezségkötésre, azonban a munkavállaló perköltség-igényét nem akarta teljes egészében megtéríteni. Egyezséget így nem kötöttünk, kértük a bíróságot ítélet meghozatalára.

A munkaügyi bíróság már az első tárgyaláson ítéletet hozott: megállapította a fegyelmi határozat jogellenességét a már jelzett eljárási szabálysértésre tekintettel, hatályon kívül helyezte azt és kötelezte a munkáltatót a perköltség megfizetésére.

Az eset fontosságát mutatja, hogy bár a kérdéses munkahelyen számos hasonló, jogszabályt és kollektív szerződést sértő fegyelmi határozat született, csupán egy munkavállalónak volt bátorsága kiállni az igazáért és perre vinni az ügyet – amit meg is nyert.

A munkavállalót az ítélet utáni napon kollégái tapssal fogadták a munkahelyén.