+3670 703 8837 info@webugyved.com

A szakirodalom “számítógépes bűnözés”, avagy más szóval “kiberbűnözés” néven foglalja össze azokat a bűncselekményeket, melyeket jellemzően számítástechnikai eszközök és/vagy adatok felhasználásával lehet elkövetni. Ezen bűncselekmények köre egyébként igen széles és vannak köztük olyanok is, melyeket nemcsak számítógéppel lehet elkövetni, de fellelhetőek a kifejezetten hacker jellegű tevékenységek is. 

A kiberbűnözés számítógépek és számítógépes rendszerek segítségével, vagy számítógépek és hálózatok kárára elkövetett bűncselekmények gyűjtőfogalma. Külön kategóriát képeznek azok a számítógéphez kapcsolódó bűncselekmények, amelyeket a törvény más tényállás alapján büntet (például pedofília).

A kiber-bűncselekmények felosztásának fő szempontja az, hogy a számítógép milyen kapcsolatban van a bűnelkövetéssel, ez alapján az alábbi csoportok különböztethetőek meg:

– Számítógép segítségével elkövetett bűnözés
– Számítógépre (számítógépes hálózatokra) irányuló bűnözés
– Számítógéphez kapcsolódó bűnözés
– Számítógép rendszerekbe történő engedély nélküli behatolás

Az első csoportba a jogalkotók általában a számítógép, számítástechnikai eszközök és az internet felhasználásával elkövetett csalást és hamisítást sorolják.

A második csoportot képezik a tulajdonképpeni kiber-bűncselekmények, ezek:
– számítógéprendszerbe történő jogosulatlan belépés
– számítógépek közötti adatcsere jogosulatlan lehallgatása. Ez a bűncselekmény megvalósulhat az adatok titkosításának megsértésével, de az üzeneteket továbbító elektromágneses hullámok elfogásával és lehallgatásával is.
– informatikai rendszerben tárolt adatok megsértése. Ez lehet az adatok jogosulatlan törlése, megrongálása, szándékos megkárosítása, megváltoztatása, különös tekintettel a számviteli adatok tárolására és megőrzési idejére vonatkozó törvényekre.
– számítástechnikai rendszerek megsértése. Ez megvalósulhat nem csak a rendszer szándékos tönkretételével, hanem a számítógépbe vagy számítástechnikai rendszerbe annak működését zavaró vagy tönkretevő adatok, programok (vírusok, férgek stb.) bevitelével is.

A harmadik kategóriába azok a bűncselekmények tartoznak, amelyeket a számítógép és az internet megjelenése előtt is büntetett a jog. A két legismertebb ilyen a gyermekpornográfia, valamint a szerzői és szomszédos jogok megsértése (vö. torrentezés).

A negyedik kategóriát az internet és az összekapcsolt számítógépek, hálózatok megjelenése hívta életre. Az internet elterjedésével kialakult világhálózatban egyaránt összekapcsolódnak a magánhasználatban lévő számítógépek, az üzleti szféra gépei, valamint a hivatalok, az államhatalom gépei. Ezzel együtt megjelent a számítógép rendszerekbe történő engedély nélküli behatolás bűncselekménye is. Ez a forma az Internet korában egyszerre érinti egyes államok jogrendszerét és a nemzetközi jogot is.

Az Európa Tanács részes államaiban 2001-ben fogadták el a számítógépes bűnözés elleni budapesti egyezményt, mely az ilyen bűncselekmények határon átnyúló, összehangolt felderítését és üldözését segíti.