fbpx

Egy tanulóvezető oktatójával együtt autóbalesetet okozott, melynek során az oktató is megsérült – majd kártérítési igényt támasztott diákjával szemben. A veszélyes üzemért való felelősség vajon azoktól is elvárható, akiknek nincs meg a megfelelő képzettségük és felkészültségük egy szakma gyakorlásához?

Érdekes jogesetek rovatunk következő részét olvashatjátok.

Előző cikkünkben már említettük a szerződésen kívüli károkozásért való felelősség szabályait, ma ezt boncolgatnánk tovább. Egy németországi esetben a tanulóvezető óra közben okozott balesetet úgy, hogy mellette volt oktatója is: a bíróságnak azt kellett vizsgálnia, vajon itt mi az az általánosan elvárható magatartási szabály, amit a tanuló megszegett és ezzel kárt okozott?

A bíróság végül kimondta, hogy ebben az esetben is elvárható a tanulótól egyfajta óvatosság és körültekintés – márpedig a tanuló ezt elmulasztotta, kártérítési felelőssége így megállapítható az oktató felé, aki kisebb sérülést szenvedett a balesetben. Persze a biztosító fedezte a kárt, azonban a bíróság megállapítása, a felelősség kimondása elvi jelentőséggel bír.

Különösen érdekes ez akkor, ha valaki épp csak elkezdi a szakmáját gyakorolni, avagy először csinál valamit – a legtöbb dologban gyakorlással egyre jobbak leszünk, joggal érezhetjük tehát úgy, hogy igazságtalan azonos elvárhatósági mércét állítani az elé, aki először csinál valamit és az elé, aki abban már profinak tekinthető. Viszont ha jobban megnézzük az esetet, nem is erről van szó: a veszélyes üzem, foglalkozás, tevékenység résztvevőitől elvárható, hogy tisztában legyenek a kockázatokkal és ennek megfelelően döntsenek arról, hogy abban részt vesznek-e, vagy sem. Ez akkor is így van, ha a veszélyes üzem résztvevője maga is károsult, ahogy az oktató is az volt.

Tekintettel arra, hogy a közlekedés veszélyes üzemnek minősül, a felelősség alól ebben az esetben csak ritkán mentesülhetünk, nem érvényesül az általános felróhatósági – elvárhatósági elv, éppen azért, mert a közlekedés fokozottan veszélyes tevékenység, az autóban ülők és az azon kívül állók erőviszonyai nem egyenlőek, előbbieknek így sokkal jobban kell figyelniük. Nem véletlen, hogy nem kaphat mindenki jogosítványt, annak előfeltétele a tanfolyamon való részvétel, megfelelés a vizsgákon és az egészségügyi alkalmasság is.

A veszélyes üzemért való felelősségi alakzatot „objektív felelősség”-nek nevezi a szaknyelv, itt kimentés csak az lehet, ha a kárt külső, elháríthatatlan körülmény (természeti csapás, zendülés, stb. – azaz ún. vis maior) idézte elő, minden egyéb esetben fennáll tehát a kártérítési felelősség.

Épp a tevékenységek fokozottan veszélyes jellege miatt előírás az, hogy ezek gyakorlóinak kötelező valamiféle felelősségbiztosítással rendelkezniük – ahogy a járművezetőknek is, de igaz ez a gyárak, erőművek üzemben tartóira éppúgy.