fbpx

Döntött a Kúria – tisztességtelen a fogyasztói devizakölcsön szerződésekben az ún. árfolyamrés mértéke!

A Kúria a múlt héten egyedi ügyben – Kásler Árpád perében – mondta ki először az árfolyamrés tisztességtelenségét, a tegnapi napon pedig a devizahitelszerződésekkel kapcsolatos, több kérdésre is kiterjedő jogegységi határozatot hozott.

Az első és legfontosabb döntés, hogy – megerősítve a Kásler-ítéletben foglaltakat – ismételten megállapította az árfolyamrés tisztességtelenségét. Ez azt jelenti, hogy a bankok jogszabályellenesen jártak el akkor, amikor a devizakölcsönt – forintra átszámítva – vételi árfolyamon folyósították, de a törlesztőrészleteket már eladási árfolyam alapulvételével kérték az ügyféltől. A tisztességtelenség oka, hogy ezen ügyletek mögött nem volt tényleges devizaátváltás, ezzel kapcsolatban nem keletkezett a banknak költsége, az ügyfélnél viszont indokolatlan többlet-teher mutatkozott meg ezáltal.

A devizahitel szerződések egyéb rendelkezéseivel kapcsolatban a Kúria álláspontja szerint a bíróságnak egyedileg kell megvizsgálnia a szerződéseket, bizonyos szempontok ugyanakkor segítségükre vannak, erről már több határozat és jogi vélemény született, nemcsak a Kúrián belül.

A Kúria jogegységi határozatán rendelkező része itt olvasható:
http://www.lb.hu/hu/sajto/22014-polgari-jogegysegi-hatarozat-rendelkezo-resze

A sajtó szerint a jogegységi határozat nyomán többmilliárdos költség jelentkezik majd a pénzintézetek oldalán a tömeges fogyasztói igényérvényesítések következtében.

Fontos tudni, hogy a jogegységi határozat nem teremt elszámolási kötelezettséget a bankok oldalán, így ha szeretnénk hitelszerződésünket átvizsgálni, módosítani, nekünk magunknak kell ilyen megkereséssel élni bankunk, vagy – végső esetben – a bíróság felé.