fbpx

A tőkeemelés, tőke rendelkezésre bocsátása pénzben a társaság házipénztárába történő befizetéssel vagy átutalással is teljesíthető, illetőleg a szabad eredménytartalék terhére is történhet, de a tőkeemelés apporttal (nem pénzbeli betét) is megoldható.

A 2017. március 15-ig teljesítendő kötelező tőkeemelés nem pénzbeli betét rendelkezésre bocsátásával (apport) is történhet. Bármilyen vagyoni értékű dolog tulajdonjoga, vagy kapcsolódó jog lehet ez, de vagyoni hozzájárulásként követelés is szolgáltatható, vagy a szabad eredménytartalékból is emelhető a tőke. A törzstőkén felüli vagyonból történő tőkeemelés esetében a taggyűlés által elfogadott számviteli törvény szerinti beszámoló mérlege vagy a közbenső mérleg szükséges.

Választhatja a társaság az átalakulást is; olyan gazdasági társasággá (jellemzően: betéti társaság), amelynél nincsen minimálisan előírt jegyzett tőke.

A törzstőke emeléséig a társaságnak a gazdasági társaságokról szóló, 2014. március 14. napjáig hatályos törvény rendelkezéseit kell alkalmaznia és társasági szerződés módosításról nem határozhat. Amennyiben a társaság a társasági szerződés módosításról határoz bármilyen okból (pl. székhely változás, vagy a tag lakcímének változása, új ügyvezető, stb.) akkor már köteles az új Ptk. rendelkezéseivel összhangba hozni a létesítő okiratot, Kft. esetén ez pedig szükségszerűen tőkeemelést jelent, ha a tőke nem éri el a hárommillió forintot.

A kötelező tőkeemelés halasztottan is teljesíthető: azaz ha a társaság jelenleg sem apporttal, sem szabad pénzeszközökkel nem rendelkezik a tőkeemelés teljesítéséhez, tőkéjét névleg emeli meg, a befizetést pedig akár öt (5) évre is elhalaszthatja, a befizetés tényleges megtörténtéig azonban osztalék fizetéséről nem határozhat. Ez a legegyszerűbb és legolcsóbb módja a kötelező tőkeemelés teljesítésének.

A tőkeemelési kötelezettséget elmulasztó társaságok bírságra számíthatnak!