+3670 703 8837 info@webugyved.com

Cikksorozatunk mai részében arról olvashattok, hogy vajon vagyontárgynak tekinthető-e a saját testünk, lehet-e így viszonyulni hozzá?

A jogrendszerek sokáig elutasították a fenti szemléletet, ugyanis ha elfogadjuk, hogy a testünk ugyanolyan tulajdon, mint bármilyen más vagyontárgy, akkor ezzel engedélyezünk olyan cselekményeket, mint például a rabszolgaság, a szervkereskedelem, vagy a prostitúció. Az angolszász jogrendszerek sokáig az öngyilkosságot is bűncselekménynek tekintették, persze nyilván csak azokat tudták megbüntetni, akiknél a tervezés fázisában maradt a dolog, vagy azokat, akik másokat igyekeztek öngyilkosságra rábírni. A sikeres öngyilkosokat megbüntetni nyilvánvalóan képtelenség volt.

A jogelv a közelmúltban némi változáson esett át és most már a bíróságok is elismerik, hogy bizonyos esetekben tekinthetünk úgy testünk korábbi részeire, mint vagyoni értékkel bíró dologra, így történt ez a brit Yearworth úr esetében is. Az úr spermamintát helyezett letétbe egy egészségügyi intézményben, ugyanis rákos megbetegedést kapott, az életmentő műtét után pedig valószínűsíthető volt, hogy nem lehet többé természetes úton gyermeke. Az intézmény azonban nem tárolta megfelelően a mintákat, így azok használhatatlanná váltak, a Yearworth házaspár pedig gyermektelen maradt. A pár pert indított a kórház ellen az őket ért vagyoni és mentális sérelem miatt, komoly kártérítést követelve. A bíróság kérelmüknek helyt adott, ítélete indokolásában pedig kifejtette, hogy bár általánosságban a spermaminta már nem tekinthető az emberhez tartozónak és így személyiségi jogok sérelme sem állapítható meg vele kapcsolatban, ez az eset kivételt képez, ugyanis a gyermeknemzés, a családalapítás képessége olyan alapvető emberi igény, amelynek elvétele alapot adhat a kártérítésre.

Az eset elgondolkodtató és további kérdéseket nyit meg előttünk azt tekintve, vajon hol húzódik a határ az ilyen ügyekben. Mi a helyzet akkor, ha a vesémet szeretném egy barátomnak adni, hogy megmentsem az életét és ezt a szervet éri kár? Milyen jogcímen követelhetnék kártérítést? Mi a helyzet a béranyasággal, a mesterséges megtermékenyítés során használt idegen mintákkal, az eutanáziával? Meddig terjed a testünk feletti rendelkezési jogunk?