fbpx

Mediáció: bizonyos esetekben kötelező, máskor csak lehetőség a mediáció, más szóval közvetítői eljárás a polgári és büntető perekben. Mai cikkünkben elsősorban a válóperek kapcsán előforduló mediáció jogi feltételeit és gyakorlati hasznát vizsgáljuk.

A közvetítés – vagy más néven mediáció – egy olyan, a hagyományos vitarendező (peres) eljárásoktól lényegesen eltérő megoldás, melynek az a célja, hogy a vitában érdekelt felek kölcsönös megállapodással zárják le a vitájukat. Ehhez a vitában nem érintett, semleges, pártatlan harmadik személy, közvetítő (mediátor) segítségét veszik igénybe.

A 2014. március 15-től hatályos Ptk. Családjogi Könyve bevezeti a kötelező közvetítés fogalmát a szülői felügyeleti jog rendezése érdekében, a szülő-gyermek közötti kapcsolattartás és a gyermek harmadik személynél való elhelyezése körében, beleértve a határon átnyúló jogvitákat is.

Ez azt jelenti, hogy ezekben a perekben a bíró kötelezheti a feleket, hogy kölcsönösen együttműködve forduljanak közvetítőhöz és vegyenek részt az első közvetítői megbeszélésen, ahol meghallgatják a közvetítő tájékoztatóját. A közvetítői eljárás megindulása és lefolytatása ebben az esetben is a felek önkéntes döntésén múlik.

A közvetítésre kötelező, nem fellebbezhető végzésével a bíróság egyidejűleg felfüggeszti a per tárgyalását. Az eljárás folytatása után – a felek közös kérelmére – a bíróság jóváhagyhatja a közvetítői eljárásban kötött megállapodásukat, mint perbeli egyezséget és rendelkezik a peres illeték mérsékléséről. Amennyiben nem vezetett eredményre a közvetítés, a per folytatódik és a vitás kérdésekben a bíróság dönt.

Mindemellett a felek maguk is választhatnak mediátort, és önként is alávethetik magukat ennek az eljárásnak. Mindkét esetnek vannak azonban közös vonásai: egyrészt a mediátort (a bíróság által kirendelt mediátort is) köti a titoktartás az elhangzottak vonatkozásában, másrészt a mediációban létrejött írásbeli megállapodás még nem lesz kikényszeríthető (végrehajtható), hiszen ehhez az is szükséges, hogy a megállapodást megkötő felek együttesen megjelenjenek a bíróság előtt és ismét, egybehangzóan kérjék annak bírósági végzéssel történő jóváhagyását.

Sajnos az a tapasztalatunk, hogy sok esetben itt meg is bukik a mediáció: hiszen ha hosszú, fájdalmas harcok árán sikerül is megegyezni a mediátor előtt, nem mindig hajlandóak azt a felek – leggyakrabban az egyik fél – bíróság előtt is “szentesíteni”, ilyenkor gyakran visszalép a már létrejött megállapodástól és kezdődhet elölről a peres eljárás.

Bár a mediációt a legtöbb cikk dicséri, hiszen a hosszú és költséges bírósági eljárások egyfajta alternatívájaként jelenik meg, Webügyvéd irodánknak korántsem ennyire pozitívak a tapasztalatai a mediáció kapcsán. Mi a magunk részéről azokkal, a nők és gyerekek elleni erőszakkal foglalkozó (a nemi alapú elnyomásra érzékeny és az ezzel kapcsolatos irodalmat ismerő) szakemberekkel értünk egyet, akik évek óta hangoztatják, hogy egyenlőtlen kapcsolatok esetében a mediáció kifejezetten káros.

Mivel váló ügyfeleink nagy többségben hölgyek, szinte mindnyájan egyenlőtlen párkapcsolatból próbálnak menekülni – a kapcsolat rosszabbik végéről. Minden kapcsolatban fontos, hogy két (vagy több) ember egymásra figyelve tudjon beszélgetni, vitatkozni.Emellett tudjuk, hogy csak azzal lehet együttműködően kommunikálni, aki önként képes az együttműködésre, veszélyes helyzetekben pedig nem igazán van tere ezeknek a módszereknek. Igaz, hogy csak kevesen tanultak meg asszertívan vitatkozni, sok párkapcsolat mégsem kommunikációs problémák, hanem a tagok közti hatalmi különbség miatt nem működik, és ilyenkor a válás életmentő lehet. Vagyis érdekes módon azok a pszichológusok, családokkal foglalkozó szakemberek, akik jártasak az együttműködő kommunikáció elméletében és gyakorlatában, tisztában vannak a párkapcsolati erőszak természetével, és azzal, hogy ennek felmerülése esetén nem használhatóak, vagy legalábbis nem elégségesek a módszereik.

Szakemberek több olyan helyzetet is ismernek, amit nem ajánlott peren kívül, mediációval megoldani: ide tartoznak pl. azok az esetek, amelyeknél biztonsági okokból bírósági döntésre van szükség. Sőt, külön kiemelik, hogy ha az egyik fél csak büntetni akarja a másikat, akkor nehéz mediálni, és ez az oka annak, hogy sokszor sikertelen a családon belüli mediáció. Más szerzők is kiemelik, hogy nem oldhatóak meg mediációval azok a konfliktusok, amelyekben erőszak vagy a zaklatás fordul elő. Nem kedvezőek a körülmények, ha jelentős hatalmi különbség van a felek között, ha felsőbb hatóságra van szükség a döntéshozáshoz, ha alapvető jogok kerülnek veszélybe, vagy ha az egyik fél biztonsága függ az ügy kimenetelétől.

A mediátornak kötelessége egyenlő feltételeket biztosítani, és ehhez hozzátartozik, hogy ismernie kell a rasszizmus és a szexizmus természetét, fel kell lépnie a szexista vagy más módon diszkriminatív kommunikáció ellen. A módszer csak akkor működik, ha a felek hajlandóak meghallgatni a másikat, illetve el tudják mondani saját véleményüket.

Sajnos az előző bekezdésben ismertetett elvárásoknak tapasztalataink szerint sem a mediátorok, sem a családjogi ügyekben eljáró bírók nem, vagy csak nagyon ritkán felelnek meg. A mediátor, illetve a mediáció mint rendszer általában nem elég érzékeny a férfiak által elkövetett erőszakra, a hatalmi különbségekre, és nem veszi figyelembe, hogy ezekben az esetekben nem adottak a mediáláshoz szükséges alapvető feltételek.

Vannak olyan bántalmazott nők, akik azt gondolják, a mediáció segítségével a külvilág előtt is kiderül majd, hogy viselkedik a férjük, és végre külső segítséget kapnak. Az elvárás sajnos nem reális, hiszen ezek a férfiak általában nagyon megnyerőnek tűnnek mások előtt, és képesek elhitetni, hogy a bántalmazás nem történt meg, vagy nem volt jelentős mértékű. Ha ingerülten, agresszívan viselkednek, a nők elleni erőszak témájában nem elég képzett mediátorok ezt könnyen a nő hibájának róhatják fel, hiszen ők a házassági problémákat általában a két fél egyenlő felelősségének tartják.

Ügyvédeink felkészültek az ilyen játszmákra és a jogi eljárások ezzel kapcsolatos hiányosságaira is, igazi “terminátorként” védik az érdekeidet!
Közösségünk hamarosan egy külön délutánt szentel a témának, “Válás női szemmel” címmel, a részleteket később, addig is olvassatok, írjatok nekünk!