fbpx

Védjegybejelentés segítségével cégednek neve, emblémája vagy termékeinek (szolgáltatásainak) elnevezése helyezhető oltalom alá, vagyis a védjegyoltalom a márkanevek levédésének alapvető eszköze.

A védjegy az egyes áruk és szolgáltatások eredetének azonosítására szolgáló jogi oltalom. Megkülönböztető képessége folytán az áruknak és szolgáltatásoknak sajátos, eltérő jelleget ad, ezzel biztosítva, hogy a fogyasztók (vásárlók) az összetévesztés lehetősége nélkül megkülönböztessék az adott védjeggyel ellátott árukat és szolgáltatásokat mások hasonló áruitól vagy szolgáltatásaitól.

A védjegy továbbá kiemelkedő szerepet játszik a marketingben, és általában a piaci versenyben, lehetővé teszi a fogyasztó számára, hogy kedvező vásárlási tapasztalat esetén később azt újra megismételhesse, illetve kedvezőtlen tapasztalat esetében elkerülhesse a szóban forgó árukat vagy szolgáltatásokat.

A védjegyoltalom azt illeti meg, aki a megjelölést a törvényben előírt eljárás útján lajstromoztatja. Védjegyoltalmat szerezhet bármely természetes és jogi személy, valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, függetlenül attól, hogy folytat-e gazdasági tevékenységet. Többen közösen is megszerezhetik a védjegyoltalmat.

Amennyiben az oltalmat elnyerik, úgy a védjegyet a megjelölt területen – akár korlátlan ideig – kizárólag a jogosult használhatja. Védjegyük (akár jóhiszemű) bitorlóját súlyos szankciók fenyegetik, emellett minden reklámra, csomagolásra, üzleti levelezésre költött pénz védjegyünk ismertségét és értékét növeli.

A védjeggyel nem rendelkező cégeket néha kellemetlen meglepetések is érhetik, köztudott ugyanis, hogy a cégbejegyzés önmagában nem jelent kellő védelmet a cégnevet illetően, hiszen ahhoz nagyon hasonló cégnevek is szabadon bejegyezhetőek, elég, ha legalább három betű különbség van a hasonló cégnevek között. A fogyasztók számára a védjegynek minőségjelző szerepe is van, ami azt jelenti, hogy a jól bevezetett védjegy a minőség szimbólumává válik. A védjegy része a cég vagyonának, tehát részben vagy egészben átruházható, használatára engedély (licenc) adható.

A védjegyoltalom alapján a védjegyjogosult bárkivel szemben felléphet, aki engedélye nélkül, gazdasági tevékenység körében használ a védjeggyel azonos vagy azzal összetéveszthető megjelölést olyan árukkal és szolgáltatásokkal kapcsolatban, amelyek azonosak vagy hasonlóak a védjegy árujegyzékében szereplőkkel. A védjegyjogosult jogainak megsértése, a bitorlás polgári jogi szankciókkal (eltiltás, kártérítés, hamis védjeggyel ellátott áruk megsemmisítése, stb.) is sújtható, emellett az iparjogvédelmi jogok megsértése, ezen belül a védjegy jogok megsértése bűncselekmény is, büntetőeljárást von maga után, melyet a NAV vámszerve folytat le.

A védjegyoltalom megfelelő lehet azok számára is, akik egyébként a terméküket, vagy szolgáltatásukat más, egyéb oltalomban nem tudják részesíteni. A védjeggyel ugyanis kiválóan levédhető egy egyébként szellemi tulajdonnak nem minősülő ötlet, vagy szabadalom által nem védhető termék is.

Védjeggyel kapcsolatos kérdésed van? Kérj ajánlatot, egy munkanapon belül válaszolunk!