+3670 703 8837 info@webugyved.com

A védőügyvéd a büntetőeljárások szereplője, leghelyesebb, ha már a nyomozás elejétől van saját védőügyvédünk, hiszen az ő dolga a büntető jogszabályok ismeretében a terhelteket mentő körülmények feltárása és a bíróság elé tárása. Mai cikkünkben a védőügyvéd feladatait vesszük sorra.

A védügyvéd legelső feladata, hogy mihamarabb felvegye a kapcsolatot a terhelttel. Erre akkor kerül sor, ha nem a terhelt keresi föl az ügyvédet, mivel erre valamilyen okból nem képes, általában azért, mert valamilyen büntetőeljárási kényszerintézkedés alatt áll. Ilyen lehet például az előzetes letartóztatás, vagy a házi őrizet, ezekben a helyzetekben természetesen a védőügyvéd az, aki felkeresi a terheltet. Ilyenkor vagy a terhelt valamelyik hozzátartozója adhat meghatalmazást a felkeresésre (ezeket a bv-intézmények kérik), vagy bíróság, hatóság kirendelése alapján jár el a védőügyvéd.

A védőügyvéd másik és egyben legfontosabb feladata, hogy a terhelt érdekében minden törvényes védekezési eszközt kellő időben felhasználjon, hogy felvilágosítsa a terheltet a védekezés törvényes eszközeiről és módjairól, valamint a terheltet mentő körülmények felderítését a nyomozó hatóság és a bíróság előtt maga is szorgalmazhatja.

A fenti feladat nemcsak törvényes védekezési eszközök összegyűjtését és a hatóság elé tárását jelenti, hanem azt is, hogy mindezeket kellő időben kell a hatóság tudomására hozni! Azaz: a legtöbb esetben haladéktalanul, de előfordulhat, hogy várni kell egy-egy bizonyíték benyújtásával annak érdekében, hogy a bizonyíték “értékes” maradjon. Egy ilyen fontos döntés is szakkérdés, érdemes szakképzett és tapasztalt védőügyvédre bíznunk!

Fontos tudnunk, hogy a védőügyvéd csak akkor tud megfelelően eljárni az érdekünkben, ha őszinték vagyunk vele és minden körülményről tájékoztatjuk, nemcsak a bűncselekmény, vagy az alibi körülményeit illetően, hanem a személyes körülményeinkről is. A védőügyvéd nem vonható felelősségre a védelem során ellátott tevékenységéért – azaz pl. nem kell mindig feltétlenül az igazat mondania – és kötelezi az ügyvédi titoktartás is, amely büntető eljárás esetén abszolút védelmet nyújt. Ez annyit jelent, hogy a védői titokról a védő akkor sem hallgatható ki, ha ügyfele esetleg felmentést ad alóla. A védői titok minden hatóságot és bíróságot minden esetben kötelez!

Írj nekünk, ha tapasztalt és szakszerű büntetőjogi védelemre van szükséged!